I Roslagens famn

Roslagen är mycket vackert, fullt av gamla ekar och kuperade åkrar. Kulturlandskapet är ackompanjerat av fina gårdar, uthus och torp. Många hus är väl bevarade och en del behöver lite färg och omvårdnad. En sak som gläder mig är att det sörjs för återväxten i allén vid Nor, en vacker, stor gård med många fina hus.

 


i

,

Kommentarer

Lämna ett svar