En eloge till @stockholmvattenochavfall som renoverar taket på pumphuset så fint. Allt skiffer har tvättats, tagits ner, underlagspappen har bytts och skiffertaket satts tillbaka. Nu håller det i nog 75 år till. Byggarna trodde att taket var återbrukat när huset byggdes, så troligen ännu äldre. Resusrsnålt, snyggt och långsiktigt ekonomiskt.

En eloge till @stockholmvattenochavfall som renoverar taket på pumphuset så fint. Allt skiffer har tvättats, tagits ner, underlagspappen har bytts och skiffertaket satts tillbaka. Nu håller det i nog 75 år till. Byggarna trodde att taket var återbrukat när huset byggdes, så troligen ännu äldre. Resusrsnålt, snyggt och långsiktigt ekonomiskt.

En eloge till @stockholmvattenochavfall som renoverar taket på pumphuset så fint. Allt skiffer har tvättats, tagits ner, underlagspappen har bytts och skiffertaket satts tillbaka. Nu håller det i nog 75 år till. Byggarna trodde att taket var återbrukat när huset byggdes, så troligen ännu äldre. Resusrsnålt, snyggt och långsiktigt ekonomiskt. #byggnadsvård


i

Kommentarer

Lämna ett svar