Ibland Bonnier Tidskrifter
Ibland Bonnier Tidskrifter
Ibland Bonnier Tidskrifter

Terminsuppgiften på Berghs var att komma på ett kommunikatinskoncept för att marknadsföra Bonnier Tidskrifters hela utbud. Efter många diskussioner kom vår grupp, som bestod av AD (jag), två Copywriters och två Planners (varav en hoppade av), fram till konceptet:

Ibland är det bra när det går snabbt, ibland inte.

Bonnier Tidskrifter – Långsamma uppdateringar sedan 1804.

Det var kul att få skissa ut ett koncept analogt och fokusera på idén och inte på att allt ska vara färdigt.