De vräker hemlösa ? mitt i snöstorm

Antingen så har man väl blivit vräkt och är hemlös eller är man hemlös och kan inte bli vräkt.

Kommentarer

Vem är du att ifrågasätta kvälls/gratistidningarnas journalistik!?!

Om vi inte kan lita på kvällspressen, vem skall vi då kunna lita på?