Movember

http://moteam.co/mowie

http://moteam.co/mowie

SSWC 2013

Logotyp SSWC 2013

Jag bestämde mig lite snabbt för att vara med i logotyptävlingen för SSWC 2013.

dinka.se

Jag slängde ihop en logotyp för att ha något på min brors hemsida som jag har liggande hos mig.