@segebadenpulkan och trälaggarna på tork i vårsolen.