Likt husses sommar har Valters sommar mest bestått av rekreation, badande och lek. De nya kattungarna har varit nyfikna på honom och han på dem.