Sågspån

Mellanbjälklaget i Nybondas består till största delen av sand, en bra konstruktion med ljudisolering och brandsäkerhet. En mindre bra konstruktion när sanden sipprar ner genom takpanelen som bågnar under flera tons vikt. Där taket har varit mest skadat har därför svärfar under senhösten fyllt upp med överbliven spån istället. På så sätt har vi kunnat isolera taket för att undvika värmeförluster och minska risken för kondens i de elrör som installerades i somras. Någon gång i framtiden ska vi isolera hela vinden så vi kan utnyttja den, men det ligger inte inom tioårsplanen.