Österbottnisk Lada

Inspirerad av Rävjägarns skarpsynta betraktelser skrev jag för ett tag sedan ett något samtidskritiskt inlägg. Vad jag då glömt är den frånvaro av anonymitet som landsbygden har. År som stadsbo har satt sina spår. Jag fick en kommentar, något jag uppskattar mycket,  men i och med att den låg i ett bildspel och jag ansåg att frågan var så pass viktig så har jag valt att lyfta den i ett eget inlägg. Jag anar en viss sarkasm i kommentaren och ämnar inte besvara med samma mynt. Personen i fråga har valt att inte skriva sitt riktiga namn och jag kan därför inte ge en personlig ursäkt.

Hur har Jeppo klarat sig i alla år utan dessa uppmuntrande kommentarer och sakutlåtanden & fotografier tagna av folks hus och gårdar som exponerats på nätet?? Husexperten, som kommer från den kungliga huvudstaden har omdöme!! – Kalle Anka
Till anonym Jeppobo
Det var absolut inte meningen att hänga ut någon eller någons hem. Du har självklart all rätt att ifrågasätta mig som självutnämnd husexpert och estetisk elitist och har förmodligen större anledning till det än jag har till att kritisera ditt hem. Jag är endast är en glad amatör och utgår därmed främst från mina egna estetiska åsikter och tankar om resurshushållning. Jag är ingen bakåtsträvare som tror att det var bättre förr, men anser att den ackumulerade kunskapen och värde som historien gett oss bör tas till vara. Jag vill inte säga åt folk eller påstå vad som är rätt eller fel, däremot så hoppas jag att jag kan visa på de värden som jag (som utomstående?) ser i din vackra bygd. Jag försöker vara mycket noga med integritet och är noggrann med att fråga innan jag publicerar namn eller bild på personer men hade inte en tanke på att hus är hem och hem är så pass personliga.
Jag har inte tillräcklig bakgrund eller fakta för att kunna avgöra om de beslut som tagits angående nybyggnation, renovering eller rivning var rätt beslut utan ser det endast ur mitt personliga perspektiv. Det är självklart många faktorer som spelar in. I Sverige är vi inte bättre på ta upp de här problemen.  Själv är jag uppvuxen i ett hus från sent 1700-tal på den sörmländska landsbygden som renoverats under senare delen av 1900-talet utan känsla för proportioner och husets historia, det var mitt hem under 19 år och ett gott sådant.
Jeppo har klarat sig och skulle klara sig fint utan mig och jag ser det som en ynnest att få tillbringa så mycket tid där som jag gör då jag näst intill förlorat kopplingen till landsbygden. Jag har tillbringat fler somrar i Jeppo än år i Stockholm och ämnar spendera mycket tid där framöver och hoppas att jag kan undvika att trampa folk på fötterna. Under påsken är vi där igen och du som kände dig förolämpad är välkommen på en kaffe så får du se att jag inte är så rabiat. Annars kan du stoppa mig när jag är ute och promenerar med min gris så kan vi prata.
PS. Om någon vill att jag tar bort någon bild på min site är ni givetvis välkomna att kontakta mig.