Denna dörr fann vi i ett av uthusen vid Gamlastugan. Vi ska ha den här så att alla rummen ligger i fil.

Vi har hittat en dörr i ett av Gammelstugans uthus som vi tänkte sätta mellan Södra Kammaren och Selmas Kammare. Nackdelen blir att det kanske kommer att kännas som om det blir fler genomgångsrum, men det blir fint när rummen ligger i fil från södra till norra ändan.

Södra kammaren närmast, Selmas kammare, Gamla farstun och Norra kammaren längst bort.
Södra kammaren närmast, Selmas kammare, Gamla farstun och Norra kammaren längst bort.
Denna dörr fann vi i ett av uthusen vid Gamlastugan. Vi ska ha den här så att alla rummen ligger i fil.
Denna dörr fann vi i ett av uthusen vid Gamlastugan. Vi ska ha den här så att alla rummen ligger i fil.