Några bilder över området runt vårt hus på gårdssidan

Vägen upp mot Nybondas
Vägen upp mot Nybondas
Vy över Nybondas gårdsplan
Vy över Nybondas gårdsplan
Nybondas gårdsplan
Nybondas gårdsplan
Vy mellan Gamlastugan och vårt hus.
Vy mellan vårt hus (Nybondas) och Gamlastugan (Forsgården)
Ladan och huset från bastuhuset
Ladan och huset från bastuhuset