Den ena bilden har jag tagit och den andra lånar jag.

Här i Jeppo finns för många katter och de förökar sig som kaniner, men vi anar att en har August Strindberg som förfader. Strindberg var ju som en svamp i den svenska litteraturhistorien, d.v.s flerkönad.