Valter Wistbackas nyårsutstyrsel. Han hade den i cirka 10 minuter.