Valter andra dagen i studion. Denna gång med blixtarna igång istället för bara b-ljus.