Ingredienser för en lyckad eftermiddag på balkongen: