Fotografering, illustrationer och layout för Sveriges äldsta studenttidning Lundagård.