Logo för ett fiktivt företag.Logo for a imagenary company.